ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, powołując się na Uchwałę nr 4/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” z dnia 28.06.2019 r., informuje o konieczności zapłaty składki członkowskiej za rok 2020.

Składkę członkowską w ustalonej wysokości, należy uiścić na wskazany poniżej numer rachunku bankowego LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Bank Spółdzielczy w Limanowej
nr rachunku   48 8804 0000 0000 0010 4104 0001

 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg