ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, powołując się na Uchwałę nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” z dnia 05.04.2016 r., informuje o konieczności zapłaty składki członkowskiej za rok 2017.

Składkę członkowską w ustalonej wysokości, należy uiścić na wskazany poniżej numer rachunku bankowego LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Bank Spółdzielczy w Limanowej
nr rachunku   48 8804 0000 0000 0010 4104 0001

 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.