ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

LSR

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" złożyła w dniu 29.12.2015 r. wraz z wnioskiem o wybór LSR, w ramach konkursu prowadzonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W dniu 12.05.2016 r. została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji Startegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, po czym w dniu 10.06.2016 r. podpisano aneks do w/w  Umowy a następnie aneks nr 2 w dniu 01.12.2016 r. 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.