ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszych ankiet odnoszących się do poszczególnych etapów prac nad startegią.
Ankiety pomogą nam określić potencjał obszaru ale również zdiagnozować rzeczywiste problemy i potrzeby z jakimi powinniśmy się zmierzyć. Dzięki Państwa sugestiom łatwiejsze będzie ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach. Znając Państwa problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej będzie nam dopasować narzędzia i działania prowadzone przez Lokalną Grupę Działania do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz sporządzić i wdrożyć odpowiedni plan rozwoju.
Ankiety można składać osobiście w siedzibie LGD bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lgdlimanowa.eu (na formularzu dostępnym poniżej).

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg