ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

LSR 2014-2020

                                                          


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. 

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.


 
www.lgdlimanowa.eu 

 

Ważne instytucje

lglglglg