ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ZARZĄD LGD

Zarząd pełni funkcję administracyjno-zarządczą kierując działalnością Stowarzyszenia. Zarząd wybierany i odwoływany jest przez Walne Zebranie Członków. Aktualni Członkowie Zarządu:
Stanisław Piegza - Prezes Zarządu
Marcin Oleksy - Wiceprezes
Jan Więcek - Skarbnik 
Marcin Lorek - Członek Zarządu

Ważne instytucje

lglglglg