ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

METODY PARTYCYPACJI


Partycypacyjny charakter LSR jest kluczową jej cechą, w myśl założeń Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), który ma być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego. Jednym z głównych założeń poczynionych przez LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do opracowywania LSR było możliwie szerokie, oddolne włączenie mieszkańców do prac nad strategią, na każdym kluczowym etapie jej tworzenia, począwszy od diagnozy obszaru, poprzez wyznaczenie celów, przedsięwzięć i wskaźników, planu działania,  a skończywszy na działaniach dotyczących wypracowania tzw. Planu komunikacji. Szczegółowy opis partycypacyjnych metod tworzenia LSR został przedstawiony w rozwinięciu.

Ważne instytucje

lglglglg