ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Spacer badawczy

Spacer badawczy (Etap III i IV)
W III i IV etapie prac nad LSR, pracownicy Biura LGD udali się na tzw. spacer badawczy  w formie warsztatów otwartych po obszarze objętym LSR, który odbył się w dniu 13.11.2015 roku na terenie poszczególnych gmin. Podczas spaceru badawczego zbierano opinie dotyczące zasad i kryteriów wyboru operacji oraz zasad ewaluacji i monitorowania, odpowiadano na wszystkie pytania ze strony społeczności.
Łączna liczba uczestników tzw. spacerów badawczych wyniosła 50 osób.
 

Ważne instytucje

lglglglg