Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

AKTUALNOŚCI

Drukuj

Podpisanie umowy na przygotowanie kolejnej Strategii Rozwoju Lokalnego

 
W dniu 9 czerwca 2022 roku Pan Stanisław Piegza - Prezes Zarządu LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska" oraz Pan Jan Więcek - Skarbnik LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska" podpisali i odebrali z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego - Pana Witolda Kozłowskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Pana Łukasza Smółki, Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich UMWM - Pana Pawła Knapczyka i Pana Romana Wcisło umowę na przygotowanie kolejnej LSR na nową perspektywę finansowania 2023-2027.

Przekazana LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska" umowa opiewa na kwotę 74 tys. zł. Pozyskane środki posłużą LGD do opłacenia wydatków związanych z przygotowaniem nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR). Chodzi tu o koszty przeprowadzenia badań statystycznych, konsultacji społecznych lub ewentualnych dodatkowych opracowań, potrzebnych do złożenia wniosku w naborze zaplanowanym na jesień tego roku.

Cieszy fakt, że po raz pierwszy będzie możliwość realizacji strategii wielofunduszowej łączącej środki EFRROW (PROW) oraz EFRR i EFS (RPO woj. małopolskiego) dzięki czemu będziemy mogli realizować szerszy wachlarz działań na naszym obszarze.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego i Kierownictwu Departamentu Funduszy Europejskich UMWM za decyzję o bezpośredniej formule wdrażania RLKS oraz za przeznaczenie środków finansowych w ramach RPO (60 mln euro w skali województwa – druga alokacja w kraju) dla lokalnych grup działania.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w opracowaniu nowej strategii, w ramach której będą mogli Państwo w kolejnych latach aplikować o wsparcie na realizację projektów.

 

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl