ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

3/OW/2018 Inkubator Organizacji Pozarządowych - wsparcie doradcze

Doradztwo prawnicze
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 6/3/OW/2018 z dn. 21.03.2019 r. została wybrana do realizacji Kancelaria Radcy Prawnego Renata Syktus – Furgał. Oferent ten spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najniższą cenę świadczenia usługi.
 
Doradztwo księgowe
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 4/3/OW/2018 z dn. 21.03.2019 r. zostało wybrane do realizacji Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ . Oferent ten spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najniższą cenę świadczenia usługi.
 
Doradztwo ds. Organizacji Pozarządowych
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 7/3/OW/2018 z dn. 09.04.2019 r. został wybrany do realizacji niniejszej usługi Pan Paweł Tokarczyk. Oferent ten spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najniższą cenę świadczenia usługi.
 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.