ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

3/OW/2018 Inkubator Organizacji Pozarządowych - wsparcie doradcze - WYBÓR WYKONAWCÓW

Doradztwo prawnicze
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 6/3/OW/2018 z dn. 21.03.2019 r. została wybrana do realizacji Kancelaria Radcy Prawnego Renata Syktus – Furgał. Oferent ten spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najniższą cenę świadczenia usługi.
 
Doradztwo księgowe
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 4/3/OW/2018 z dn. 21.03.2019 r. zostało wybrane do realizacji Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ . Oferent ten spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najniższą cenę świadczenia usługi.
 
Doradztwo ds. Organizacji Pozarządowych
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym nr 7/3/OW/2018 z dn. 09.04.2019 r. został wybrany do realizacji niniejszej usługi Pan Paweł Tokarczyk. Oferent ten spełnił wszystkie wymagane warunki oraz zaproponował najniższą cenę świadczenia usługi.

 
Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.
Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
,,Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

 

Ważne instytucje

lglglglg