Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Grupa docelowa

Drukuj Grupa docelowa
Po  przeprowadzeniu  analizy  dostępnych  danych  statystycznych  i  analizy  problemów 
i  uwarunkowań,  a  także  w wyniku dyskusji z uczestnikami prac nad LSR zdecydowano, iż grupami najbardziej istotnymi z punktu widzenia realizacji LSR są szeroko rozumiani mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści  oraz organizacje pozarządowe. Poniższy wykres przestawia jeden z elementów który brano pod uwagę przy określaniu grup docelowych, czyli wyniki badań ankietowych w zakresie grupy osób do której powinno zostać skierowane wsparcie.


 

Mieszkańcy obszaru  to pierwsza z grup najbardziej istotnych z punktu widzenia realizacji LSR. Aktywizacja i zaangażowanie mieszkańców są podstawowym warunkiem  udanego  włączenia  społecznego. Dlatego też mieszkańcy obszaru LSR będą odbiorcami w ramach wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR.
Drugą grupą docelową są przedsiębiorcy, którzy są bardzo ważnym ogniwem realizacji LSR, ze  względu  na  ich  wpływ  na  kondycję gospodarczą obszaru i rozwój przedsiębiorczości.
Dla przedsiębiorców zaplanowano następujące przedsięwzięcia w ramach realizacji LSR:
Przedsięwzięcie  1.1.3 – Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu
Przedsięwzięcie  1.1.4 - Rozwój działalności turystycznych  i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego
Przedsięwzięcie  1.1.12 – Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Przedsięwzięcie  1.1.14 – Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe
Przewidziana łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców wynosi 5,5 mln zł.
 
Kolejną grupą docelową w ramach realizacji LSR są turyści, którzy będą mogli być odbiorcami w ramach następujących przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie  1.1.2 - Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD
Przedsięwzięcie  1.1.8 - Publikacje dotyczące obszaru LGD
Przedsięwzięcie  1.1.9 – Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
Przedsięwzięcie  1.1.10 – Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego
Przedsięwzięcie  1.1.11 – Promocja i udostępnianie produktów lokalnych
Przedsięwzięcie  1.1.12 – Turystyczny Beskid Wyspowy i Gorce
Przedsięwzięcie  1.2.3 – Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu
Przedsięwzięcie  1.2.5 – Edukacja i promocja w zakresie dziedzictwa rękodzielniczego
Przedsięwzięcie  1.2.11 – Polsko-fińskie działania promocyjne lokalnych produktów żywnościowych szansą rozwoju lokalnych producentów
 
Ostatnią grupą docelową w ramach realizacji LSR są organizacje pozarządowe, które będą mogły być odbiorcami w ramach następujących przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie  1.1.9 – Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno--rekreacyjnej
Przedsięwzięcie  1.1.10 – Szlaki tematyczne Beskidu Wyspowego
Przedsięwzięcie  1.1.11 – Promocja i udostępnianie produktów lokalnych
Przedsięwzięcie  1.1.12 – Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Przedsięwzięcie  1.1.14 – Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe
Przedsięwzięcie  1.2.5 – Edukacja i promocja w zakresie dziedzictwa rękodzielniczego
Przedsięwzięcie  1.2.6 – Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
Przedsięwzięcie  1.2.9 – Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD
Przedsięwzięcie  1.2.10 – Inkubator Organizacji Pozarządowych – wsparcie doradcze
 
 
Monika Piaskowy

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl