ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ANKIETA LSR 2014-2020

ANKIETA DLA POTRZEB TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA"

W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.
Ankieta pomoże nam określić potencjał obszaru ale również zdiagnozować rzeczywiste problemy i potrzeby z jakimi powinniśmy się zmierzyć. Dzięki Państwa sugestiom łatwiejsze będzie ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach. Znając Państwa problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej będzie nam dopasować narzędzia i działania prowadzone przez Lokalną Grupę Działania do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz sporządzić i wdrożyć odpowiedni plan rozwoju.


Ankietę można wypełnić oraz wysłać elektronicznie oraz dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do Biura LGD na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjzna Ziemia Limanowska"

ul. M.B.Bolesnej 16

34 - 600 Limanowa

W razie pytań prosimy o kontakt 18/ 533 06 62. 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg