ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Posiedzenie Rady LGD nr 9 - 27.02.2018 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w  dniu 27.02.2018 r. dotyczyło następujacych naborów:
  • 1/2018 - na operacje w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu,
  • 2/2018 - na operacje w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.

W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" nastąpiło m.in
  • omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów,
  • omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018,
  • zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru,
  • ocena wniosków złożonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018 w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyyboru,
  • ustalenie list rankingowych,
  • podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg