ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Posiedzenie Rady LGD nr 5 - 16.08.2017 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w  dniu 16.08.2017 r. dotyczyło następujacych naborów:
  • 1/2017 - niekomercyjna infrastruktura turystyczna (Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierajacej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD),
  • 2/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej),
  • 3/2017 - rozwój działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla regionu),
  • 4/2017 - rozwój działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności turystycznej i okołoturystycznej Beskidu Wyspowego).

W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" nastąpiło m.in.:
  • omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów,
  • omówienie wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017,
  • zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru,
  • ocena wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 w zakresie oceny zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru,
  • ustalenie list rankingowych,
  • podjecie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg