ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Dyżur pracownika on-line

Dyżur pracownika on-line (Etap I, II, III, IV, V)
Podczas każdego etapu prac nad Strategią, społeczność miała możliwość konsultacji online z pracownikiem Biura LGD za pośrednictwem komunikatora społecznościowego Facebook– pracownik odpowiadał na pytania mieszkańców od poniedziałku do środy w godzinach od 9 do 14. Ponadto wszystkie elementy Strategii, opracowane przez Zespół ds. LSR na podstawie konsultacji społecznych, zostały opublikowane na stronie internetowej LGD.
 

Ważne instytucje

lglglglg