Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Posiedzenie Rady LGD nr 11 - 24.05.2018 r

Drukuj Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w  dniu 24.05.2018 r. dotyczyło oceny wniosków w ramach następujących naborów:
 • 3/2018 -  na operacje w zakresie promowania obszaru objętego LSR,w  tym produktów lub usług lokalnych w ramach przedsięwzięcia 1.1.8 Publikacje dotyczące obszaru LGD ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • 4/2018 - na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • 5/2018 - na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia 1.2.6 Tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • 6/2018 - na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach przedsięwzięcia 1.2.8 Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • 7/2018 - na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i okołoturystyczna ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • 8/2018 - na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiewzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • 9/2018 - na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodaczych branży turystycznej i okołoturystycznej w tym działania majace wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.


W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" nastąpiło m.in
 • omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów,
 • zapoznanie się z wnioskami złożonymi w ramach naborów 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018 oraz podpisanie deklaracji poufności,
 • zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru,
 • ocena wniosków złożonych w ramach naborów 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru,
 • ustalenie list rankingowych,
 • podjęcie Uchwał w  przedmiocie wyboru operacji i ustalenie kwoty wsparcia.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl