Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Projekt matematyczny pn. ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”

Drukuj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” rozpoczęło realizację projektu matematycznego pn. ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”, w ramach V edycji programu grantowego ,,mPotęga” w kategorii projekty adresowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Program organizowany jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.
 
Cele projektu to:
- Zwiększenie wiedzy matematycznej nt. figur geometrycznych i otaczającego nas świata, usystematyzowanie podstawowych pojęć poprzez prace praktyczne.
- Zwiększenie wiedzy uczestników spotkań nt. kredytów, pożyczek, lokat, oszczędności i innych form pozyskiwania i lokowania środków pieniężnych.
- Udoskonalenie umiejętności logicznego myślenia i pracy w grupie przy rozwiązywaniu krzyżówek matematycznych, logicznych zadań, zagadek matematycznych, itp.
 
W ramach projektu Stowarzyszenie LGD planuje przeprowadzić cykl spotkań dla każdej z grup o tematyce matematycznej, które będą organizowane w jednej ze Szkół Podstawowych działającej na naszym obszarze.
 
Spotkania będą skierowane do grup/osób uczących się w klasie 7 i 8 oraz III gimnazjum.
 
I spotkanie będzie polegało na przybliżeniu tematyki związanej z szeroko rozumianą geometrią - poznanie/przypomnienie podstawowych wzorów, kształtów, rodzajów oraz nazewnictwa figur geometrycznych oraz sposobów ich kreślenia/tworzenia, a także zobrazowanie figur geometrycznych w codziennym życiu (45 min). Kolejno uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 2-3 osobowe. Zadaniem każdej z grup będzie stworzenie wylosowanej figury geometrycznej o podanych parametrach, obliczenie jej wymiarów oraz przedstawienie efektów prac (45 min). Dalsza część będzie polegała na rozwiązywaniu krzyżówek, kejsów, zagadek matematycznych, łamigłówek geometrycznych i matematycznych z drobnymi nagrodami (45 min).
 
Głównym tematem II spotkania będzie poznanie podstawowej wiedzy na temat pożyczek, kredytów, itp a także sposobów oszczędzania: lokaty, drobne inwestycje, itp. Partnerem przy prowadzeniu spotkań będzie lokalny Bank. Uczestnicy poznają podstawowe informacje i różnice pomiędzy kredytem a pożyczką, lokatą a innymi sposobami oszczędzania, a także sposoby obliczania kosztów związanych z kredytem/pożyczką, oraz przychodów finansowych wynikających z depozytu (45 min). Kolejno uczestnicy podzieleni na grupy 3-4 osobowe losują zadanie związane z w/w tematyką, po czym przystępują do jego rozwiązania oraz zinterpretowania otrzymanych wyników. Prezentują swoją prace całej grupie wraz z wyciągniętymi wnioskami oraz uwagami (45 min). Dalsza część będzie polegała na rozwiązywaniu krzyżówek, quizów, kejsów, zagadek i łamigłówek matematycznych, z drobnymi nagrodami (45 min).
 
W ramach projektu planuje się również zorganizowanie konkursu na najciekawszą konstrukcje geometryczną oraz konkursu na wiersz matematyczny w którym rolę przewodnią ma kredyt/pożyczka/ lokata i inne zagadnienia prezentowane na II spotkaniu. Konkurs będzie skierowany do dzieci/młodzieży w wielu 13-16 lat z obszaru działania Stowarzyszenia. W ramach konkursów każdy uczestnik otrzyma dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe, np. piłki, plecaki, sprzęt elektroniczny.
 
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie biura Stowarzyszenia: ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa.
 
Projekt dofinansowała fundacja mBanku

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl