ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

LSR 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" realizuje zadania w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.  


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:  Realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. 

Ważne instytucje

lglglglg