Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Konkurs na Wiersz Matematyczny

Drukuj
W związku z realizacją projektu pn. ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”, w ramach V edycji programu grantowego ,,mPotęga” w kategorii projekty adresowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs na Wiersz Matematyczny.
 
Program organizowany jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.
 
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-16 lat zamieszkującej obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” są gminy wiejskie takie jak: Limanowa, Słopnice, Laskowa, Kamienica, Dobra, Łukowica, Jodłownik, Tymbark oraz gmina miejsko – wiejska: Miasto Limanowa.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 18.09.2018r. do 30.11.2018r.
 
Celem konkursu jest:
  • poszerzanie wiedzy o zagadnieniach matematycznych,
  • poszerzenie wiedzy związanej z produktami bankowymi takimi jak kredyt, lokata, depozyt, itp.,
  • przedstawianie zagadnień matematycznych w sposób łatwy do zapamiętania,
  • popularyzacja twórczości poetyckiej,
  • kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie,
  • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury.
 
Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego:
 
ZADANE KONKURSOWE
Tematem prac konkursowych powinno być samodzielne napisanie wiersza o tematyce matematycznej.
  • Wiersz powinien składać się z minimum 8 wersów.
  • Praca powinna być związania z zagadnieniami matematycznymi oraz zagadnieniami dotyczącymi produktów bankowych takich jak m.in. kredyt, lokata, depozyt.  
Kryteria oceny skupiały się będą na: zgodności z tematyką, twórczym charakterze utworu, poprawności stylistycznej i językowej, związku tytułu utworu z treścią,  poziomie literackim pracy, samodzielności i oryginalności wiersza.
 
Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę tj. wiersz matematyczny jest również zobowiązany do:
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 30.11.2018 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20 , 34-600 Limanowa
pokój nr 20
z dopiskiem: Konkurs na wiersz matematyczny
 
Każdy uczestnik może przesłać/dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.
 
Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
 
bądź pod numerem telefonu:
511 091 844
 
a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:
i.kuzak@lgdlimanowa.eu
e.bialon@lgdlimanowa.eu
 
Projekt dofinansowała fundacja mBanku
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto!  :)

 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl