ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Formularz zgłaszania uwag

Formularz zgłaszania uwag (Etap I, II, III, IV, V)
Podczas wszystkich etapów prac nad LSR, wszyscy zainteresowani mogli wnosić swoje spostrzeżenia do powstającego dokumentu za pomocą formularza uwag, dostępnego w Biurze LGD oraz na stronie internetowej LGD.


Formularz zgłaszania uwag - Diagnoza i Analiza SWOT


Formularz zgłaszania uwag - matryca celów, przedsięwzięcia i plan działania


Formularz zgłaszania uwag - kryteria i zasady wyboru operacji


Formularz zgłaszania uwag - monitoring i ewaluacja


Formularz zgłaszania uwag - metody komunikacji ze społecznością


Monika Piaskowy

Ważne instytucje

lglglglg