Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

2 spotkanie w ramach projektu pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła”

Drukuj
W dniu 24 lipca w budynku Przedszkola Monessori mieszczącym się przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 39 w Limanowej odbyło się drugie spotkanie edukacyjne połączone z warsztatami artystyczno-manualnymi w ramach projektu pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła”. Projekt jest realizowany dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. ,,Małopolska – czas na wieś”.

Przeprowadzone spotkanie było skierowane do najmłodszych mieszkańców zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”. W sumie w warsztatach wzięło udział 15 dzieci, które uczęszczają do tego właśnie przedszkola.

Spotkanie składało się z dwóch części: prezentacji poruszającej tematykę ptaków zamieszkujących tereny wiejskie, a następnie warsztatów artystyczno-manualnych na których uczestnicy spotkania - dzieci malowały budki dla ptaków.

Pierwszą część spotkania poprowadził Pan Paweł Twaróg – Przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa. Podczas prezentacji dzieci poznały różne gatunki ptaków, które zamieszkują tereny wiejskie, oglądały ich zdjęcia, słuchały odgłosów niektórych gatunków, dowiedziały się też gdzie ptaki najczęściej zakładają swoje gniazda oraz, które gatunki ptaków opuszczają nasz kraj na zimę. Przedszkolaki z wielką uwagą słuchały opisu poszczególnych ptaków oraz ciekawostek z nimi związanych. Pan Paweł mówił m.in. o sikorkach, wróblach, szpakach, bocianach, czy też srokach. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały informacji przekazywanych przez Pana Pawła zadając mu jednocześnie wiele interesujących i mądrych pytań.

W drugiej części spotkania dzieci otrzymały drewniane budki dla ptaków, które ozdabiały według własnego pomysłu. Każde z dzieci mogło udekorować swoją budkę jak tylko chciało. Na ścianach każdej z budek pojawiały się kwiaty, samoloty, piłki, samochody oraz różnego rodzaju wzory, które dzieci same wymyślały.

Po ukończeniu ozdabiania budek, każde dziecko mogło zabrać swoją budkę do domu i zawiesić ją w okolicy swojego domu. W ten sposób przedszkolak będzie mógł obserwować czy w jego budce zamieszkują już jakieś ptaki.

Na zakończenie dzieci otrzymały sadzonkę drzewka, którego owoce w przyszłości będą doskonałym pokarmem dla ptaków. Przekazane roślinki będą ozdabiać ogród każdego uczestnika spotkania oraz przypominać mu o projekcie w których uczestniczył.
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl