Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Konkurs pn. „Najciekawsza Konstrukcja Geometryczna”

Drukuj
W związku z realizacją projektu pn. ,,maTEMATYKA INNOWATYKA”, w ramach V edycji programu grantowego ,,mPotęga” w kategorii projekty adresowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs pn. „Najciekawsza Konstrukcja Geometryczna”.
 
Program organizowany jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.
 
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-16 lat zamieszkującej obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” są gminy wiejskie takie jak: Limanowa, Słopnice, Laskowa, Kamienica, Dobra, Łukowica, Jodłownik, Tymbark oraz gmina miejsko – wiejska: Miasto Limanowa.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 18.09.2018r. do 30.11.2018r.
 
Celem konkursu jest:
  • poszerzanie wiedzy wśród młodzieży na temat konstrukcji figur geometrycznych,
  • rozwijanie zdolności konstrukcyjnych oraz kreatywności uczestników konkursu,
  • rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych.
 
Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego:
 
ZADANE KONKURSOWE
 
Tematem prac konkursowych powinno być samodzielne wykonanie konstrukcji figury geometrycznej.
  • Praca konkursowa dotycząca zadania ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
  • Praca konkursowa może być wykonana z dowolnych materiałów np. papier, drewno, tworzywa sztuczne itp.
Kryteria oceny skupiały się będą na: estetyce wykonania i poziomie trudności pracy konkursowej oraz oryginalności wykonanej figury geometrycznej. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora.
 
Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę tj. stworzoną przez siebie figurę geometryczną jest również zobowiązany do:
  • Wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 

Prace konkursowe należy wysyłać/dostarczyć do dnia 30.11.2018 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20 , 34-600 Limanowa
pokój nr 20
z dopiskiem: Konkurs pn. „Najciekawsza Konstrukcja Geometryczna”
 
Każdy uczestnik może przesłać/dostarczyć tylko jedną pracę konkursową.
 
Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
 
bądź pod numerem telefonu:
511 091 844
 
a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:
i.kuzak@lgdlimanowa.eu
e.bialon@lgdlimanowa.eu
 
 Projekt dofinansowała fundacja mBanku
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto!  :)

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl