ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła”

W czwartek, tj. 27 września, w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła”, połączone z wystawą dostarczonych prac oraz wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień dla najlepszych uczestników.

Konkurs został podzielony ze względu na uczestnictwo na dwie kategorie uczestników:
- I kategoria – praca indywidualna – osoby w wieku 7-13 lat
- II kategoria – praca indywidualna – osoby w wieku 14-20 lat

Dostarczone prace konkursowe przedstawiały zwyczaje i obrzędy wiejskie oraz prace wykonywane na wsi widziane oczami najmłodszych mieszkańców wsi tj. dzieci i młodzieży. Prace można było wykonać dowolną techniką.
 
Wszystkich zebranych podczas uroczystości przywitał Starosta Powiatu Limanowskiego – Jan Puchała, który pogratulował uczestnikom konkursu kreatywności i niezwykłej inwencji twórczej. Na uroczystości byli obecni również: Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Mieczysław Uryga, Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości – Justyna Tokarczyk, Informator Turystyczny Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej - Joanna Zawada oraz pracownicy - Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Iwona Kuzak, Dorota Duda i Agnieszka Faron.

Konkurs zorganizowany został dzięki dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. ,,Małopolska – czas na wieś”. W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska" realizuje projekt pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła”.
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.