ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Wsi spokojna, wsi wesoła”

W czwartek, tj. 27 września, w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła”, połączone z wystawą dostarczonych prac oraz wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień dla najlepszych uczestników.

Konkurs został podzielony ze względu na uczestnictwo na dwie kategorie uczestników:
- I kategoria – praca indywidualna – osoby w wieku 7-13 lat
- II kategoria – praca indywidualna – osoby w wieku 14-20 lat

Dostarczone prace konkursowe przedstawiały zwyczaje i obrzędy wiejskie oraz prace wykonywane na wsi widziane oczami najmłodszych mieszkańców wsi tj. dzieci i młodzieży. Prace można było wykonać dowolną techniką.
 
Wszystkich zebranych podczas uroczystości przywitał Starosta Powiatu Limanowskiego – Jan Puchała, który pogratulował uczestnikom konkursu kreatywności i niezwykłej inwencji twórczej. Na uroczystości byli obecni również: Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Mieczysław Uryga, Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości – Justyna Tokarczyk, Informator Turystyczny Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej - Joanna Zawada oraz pracownicy - Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Iwona Kuzak, Dorota Duda i Agnieszka Faron.

Konkurs zorganizowany został dzięki dotacji otrzymanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. ,,Małopolska – czas na wieś”. W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska" realizuje projekt pn. ,,Wsi spokojna, wsi wesoła”.
 
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Ważne instytucje

lglglglg