ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Konkurs na patriotyczne logo

W związku z realizacją projektu pn. „Piękna nasza Polska cała” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje konkurs na patriotyczne logo.
 
Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”. Konkurs nie posiada limitu wieku.
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.08.2018r. do 12.10.2018r.
 
Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego:
 
ZADANIE KONKURSOWE
 
Tematem głównym prac konkursowych powinno być wykonanie projektu patriotycznego loga związanego z obchodami Święta Niepodległości.
 
Praca powinna nawiązywać do obchodów Święta Niepodległości oraz upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Praca konkursowa może zostać wykonana na dwa sposoby:
- w programie graficznym jako projekt w formacie JPG 300 DPI rozmiar A4 – logo powinno być dostarczone/nadesłane na nośniku pamięci do siedziby Organizatora
bądź
- jako praca plastyczna w formacie A4. Za dozwolone narzędzia pracy uznaje się klasyczne metody wykonania pracy  tj. rysunek lub szkic – logo powinno być dostarczone/nadesłane do siedziby Organizatora.
 
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 
Każdy uczestnik, który zgłasza swoją pracę konkursową – logo zobowiązany jest również do:
  • umieszczenia na odwrocie pracy konkursowej swoich danych tj.: imię, nazwisko oraz wiek,
  • wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik obowiązkowy. Zgodnie z powyższym należy go odpowiednio wypełnić i dostarczyć/nadesłać wraz z pracą konkursową o siedziby Organizatora.
 
Prace konkursowe należy dostarczyć/nadesłać do dnia 12.10.2018 r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora) na adres:
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20 , 34-600 Limanowa
pokój nr 20
z dopiskiem: Konkurs na patriotyczne logo
 
 

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
pokój nr 20
 
bądź pod numerem telefonu:
511 091 844
 
a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:
i.kuzak@lgdlimanowa.eu
e.bialon@lgdlimanowa.eu
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, naprawdę warto!  :)

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg