ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Posiedzenie Rady LGD nr 2 - 03.02.2017 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska", w  dniu 03.02.2017 r. dotyczyło następujących naborów:
  • 1/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie nr 1.1.5: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i okołoturystyczna),
  • 2/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięzwięcie nr 1.1.6: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby od 29. roku życia),
  • 3/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej (przedsiewzięcie nr 1.1.7: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje).

W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" nastąpiło m.in.:
  • omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów,
  • omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016,
  • zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny wstępnej oraz oceny według loklanych kryteriów wyboru,
  • ocena wniosków złożonych w ramach naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016 w zakresie oceny wstępnej oraz lokalnych kryteriów wyboru.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg