ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Posiedzenie Rady LGD nr 10 - 26.03.2018 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w  dniu 26.03.2018 r. dotyczyło oceny wniosków w ramach operacji własnych.

W trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" nastąpiło m.in
  • omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów,
  • omówienie operacji własnych,
  • zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny zgodności z LSR oraz oceny według loklanych kryteriów wyboru,
  • ocena wniosków w ramach operacji własnych w zakresie zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru,
  • podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg