Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Przegląd Artystyczny dla dzieci i młodzieży

Drukuj
W związku z realizacją projektu pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” organizuje Przegląd Artystyczny skierowany do dzieci i młodzieży.
 
Przegląd Artystyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
- 1 KATEGORIA - Uczniowie klas  0 - 4 szkół podstawowych - występ indywidualny
- 2 KATEGORIA ­ Uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych, III gimnazjum - występ indywidualny
 
Obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” są gminy wiejskie takie jak: Limanowa, Słopnice, Laskowa, Kamienica, Dobra, Łukowica, Jodłownik, Tymbark oraz gmina miejsko – wiejska: Miasto Limanowa.
 
Do Przeglądu Artystycznego mogą zgłosić się uczestnicy, którzy mają niezwykłe zdolności w następującej dziedzinie:
- recytacja wiersza/utworu poetyckiego
- mowa gwarą
- śpiew piosenki (bez podkładu muzycznego)
- tworzenie różnorakich prac plastyczno-manualnych (forma mini wystawy swoich prac).
 
Czas prezentacji zdolności uczestnika podczas Przeglądu Artystycznego nie powinien przekraczać 5 min.
 
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Artystycznym jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu Artystycznego.
 
Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wysyłać do dnia
14.12.2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mail:
i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu
 
bądź dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora (liczy się data wpływu) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
pokój nr 20

z dopiskiem: Przegląd Artystyczny pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty”
 
Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony do dnia 20.12.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” (ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20).
 
Nie dostarczenie do siedziby Organizatora Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym Przeglądzie Artystycznym.
 
O dokładnym terminie przeprowadzenia Przeglądu Artystycznego zgłoszeni uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani telefonicznie przez Organizatora.
 
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Przeglądu Artystycznego w obu KATEGORIACH (miejsca 1 – 15) otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe (w zależności od zajętego miejsca) oraz pamiątkowy dyplom.
 
Wszelkie informacje na temat niniejszego Przeglądu Artystycznego można otrzymać w siedzibie Organizatora:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
pokój nr 20
 
bądź pod numerem telefonu:
511 091 844
 
a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:
i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl