ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja

18.05.2021 09:26

W związku z umieszczeniem w dniu 08.03.2021 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" informacji nr 1/OW/2021 o planowanej do realizacji operacji własnej pn. Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych , LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 07.04.2021 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" przekaże do Zarządu Województwa Małopolskiego wniosek o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej. 

Ważne instytucje

lglglglg