ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Konsultacje społeczne

06.06.2021 20:45

Przedstawiamy Państwu do konsultacji społecznych proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Do proponowanych zmian można zgłaszać uwagi na dostępnym poniżej Formularzu zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz prosimy przesłać  do dnia 16.06.2021 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdlimanowa.eu, wpisując w tytule maila:  „Konsultacje społeczne ”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Konsultacje społeczne ”. Formularz można także złożyć osobiście w siedzibie LGD w Limanowej.

Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia zmian podejmuje Zarząd LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Ważne instytucje

lglglglg