ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Informacja o zrealizowanym grancie – Stowarzyszenie „Bliżej Tradycji”

21.06.2022 15:01


Stowarzyszenie „Bliżej Tradycji” informuje, że został zrealizowany grant pt. „Doposażenie Zespołu Regionalnego „Starowiejski HYR” działającego przy Stowarzyszeniu „Bliżej Tradycji” w instrumenty muzyczne”.


W ramach zadania Stowarzyszenie „Bliżej Tradycji” zakupiło następujące instrumenty muzyczne: skrzypce, kontrabas, struny do kontrabasu, okaryna, fujarki pasterskie – 4 sztuki, smyczek do kontrabasu, klarnet oraz statyw na kontrabas.

Umowa o powierzenie grantu nr: 5/2022/G

Kwota zrealizowanego zadania: 12 664,00 zł.

Cel zadania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Zespołu Regionalnego „Starowiejski HYR” działającego przy Stowarzyszeniu „Bliżej Tradycji” w instrumenty muzyczne.

Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. ,,Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu nagłośnieniowego oraz innych akcesoriów muzycznych niezbędnych do prowadzenia prób i występów dla beneficjentów działających na obszarze LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” objętego umową nr 02273-6935-UM0620173/21 zawartą w dniu 01.02.2022 r. pomiędzy ZW, a LGD.
Zadanie realizowane w ramach Programu, działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne instytucje

lglglglg