ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Zaproszenie na spotkanie w Mieście Limanowa dotyczące nowej LSR 2023-2027

26.08.2022 11:11

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza mieszkańców Miasta Limanowa na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. godz. 9:00-11:00 w Biurze LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” (ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa).
Spotkanie będzie poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.
 
Szczegółowy program spotkania:
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 

Ważne instytucje

lglglglg