ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 2/2022

16.09.2022 17:09

14 września 2022 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”  dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naboru wniosków numer:
 
  • 2/2022 – na operacje w zakresie: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach przedsięwzięcia 1.1.7: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.
Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji.
 
 

Ważne instytucje

lglglglg