ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ KOLEJNEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

12.05.2023 13:08

W dniu 25 kwietnia 2023 roku Pan Stanisław Piegza - Prezes Zarządu LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska" oraz Pan Jan Więcek - Skarbnik LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska" podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu współpracy pn. „Dywersyfikacja dochodów mieszkańców obszarów wiejskich w oparciu o turystykę wiejską i produkt lokalny - organizacja cyklu wizyt studyjnych, wydanie publikacji, udział w targach branżowych oraz realizacja działań promocyjnych”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z LGD „Ziemia Wąbrzeska” oraz LGD „Dolina Raby”

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i wymiana doświadczeń podmiotów działających w branży turystycznej i około turystycznej oraz promocja produktów turystyki wiejskiej w kluczowych obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki wiejskiej na obszarach partnerów projektu.
 Projekt finansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
                                                                                                                                          
 

Ważne instytucje

lglglglg