ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

WARSZTATY KULINARNE

09.11.2023 16:54

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska" zaprasza na warsztaty kulinarne organizowane w ramach projektu współpracy pn. „Dywersyfikacja dochodów mieszkańców obszarów wiejskich w oparciu o turystykę wiejską i produkt lokalny- organizacja cyklu wizyt studyjnych, wydanie publikacji, udział w targach branżowych oraz realizacja działań promocyjnych”.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych Ziemi Limanowskiej.

Warsztaty kulinarne są ogólnodostępne, skierowane do mieszkańców LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, udział w warsztatach jest bezpłatny.
 

Miejsce i sposób zgłoszenia uczestnika na warsztaty kulinarne:
 
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
 ul Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
tel. 787 017 005
 
O uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń !
 
Ilość miejsc ograniczona!
 
Więcej informacji o planowanych warsztatach kulinarnych można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 Projekt finansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  
 
 
 

Ważne instytucje

lglglglg