ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
511 091 844 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Konsultacje społeczne

05.09.2017 13:58


W związku ze zmianą Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy niektóre przepisy Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności . Mając powyższe na uwadze, przedstawiamy do konsultacji społecznych procedury wyboru operacji dostosowane do zmian wynikających z nowelizacji w/w Ustawy. Dodatkowo dokonano zmian w kryteriach wyboru operacji.


Do proponowanych zmian można zgłaszać uwagi na dostępnym poniżej formularzu zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz prosimy przesłać  do dnia 19.09.2017 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdlimanowa.eu, wpisując w tytule maila:  „Konsultacje społeczne ”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, z dopiskiem „Konsultacje społeczne ”. Formularz można także złożyć osobiście w siedzibie LGD w Limanowej.

Ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia zmian podejmuje Zarząd LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

 

Ważne instytucje

lglglglg
ue
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.